Soneterapiskolen Utdanning til soneterapeut Anbefalinger

1. Helg

Lære eleven å behandle muskulatur i hofte, kne, legg, skulder, skulderblad arm.

Her lærer eleven også riktig arbeidsteknikk og arbeidstilling.

Ferdighetsmål: Etter denne helgen skal eleven kunne behandle isjias, hofte og knesmerter, teste bevegelighet i hofte og kneledd.  


2. helg

Lørdag: Repetisjon og gjennomgang av første helgs tema. Gjennomgang av kursistens erfaringer.

Søndag: Behandling av bryst og lungepunkter på oppsiden av foten. Behandling av hjernen.


Ferdighetsmål: Være istand til behandle ørebetennelser, bihulebetennelser, hodepine og migrene, forkjølelser, astma.


3.helg

Lørdag: Repetisjon og gjennomgang av andre helgs tema: Gjennomgang av kursistens erfaringer.

Søndag: Behandling av bronkier, lunge, fordøyelse, nyre og blære.

ryggsøylen.

Ferdighetsmål: Etter denne helgen skal eleven være istand til å behandle fordøyelse, og ryggsøylen.


Lærebøker se oversikt over lærebøker til skolen


Bøker koster kr 1120,-


Eleven får et diplom for gjennomført kurs, som beskriver tema og antall undervisningstimer.


Sted: Soneterapiskolens lokaler på Sandnes, Bedriftsveien 20.

Pris for kurset er kr 2500,- for hver helg. Tilsammen kr 7500,-


Kursoversikt, studieplan 2021 Artikkel om Soneterapiskolen i bladet: Mat og Helse Undervisning fra kl 9 til kl 16. Ta med matpakke. Ble utsatt på grunn av smitteverntiltak. Oppstart våren 2021.