Utdanningen består av 231 undervisningstimer og praksis.

Studiet består av 14 samlinger hver på 2 dager, hvor det undervises i teoretisk soneterapi i kombinasjon med  at studentene øver seg praktisk på hverandre, dette er klinisk praksis under veiledning av faglærer.

Helger: Samlingene er helgebasert: Lørdag og søndag:

Tider: kl 09-17 hver dag.

Soneterapiskolen Utdanning til soneterapeut Anbefalinger