Soneterapiskolen Utdanning til soneterapeut Anbefalinger

Studiet består av 14  samlinger hver på 2 dager, hvor det undervises i teoretisk og praktisk soneterapi i kombinasjon med  at studentene øver seg praktisk på hverandre, under veiledning av faglærer. Egenstudie hjemme 50 timer.


Helger: Samlingene er helgebasert: Lørdag og søndag:


Tider: kl 09-17 hver dag.


Sted: Undervisningslokale I Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes.


OPPTAK: Det er ingen forutsetning for å søke opptak, alle som er interessert i helse, sunnhet og helhetlig behandling kan søke


Det er rullerende opptak til studiet, vi tar opp studenter i den rekkefølge de melder seg på. Max antall studenter pr kull er 10.


Økonomi: kr 2500,-pr samling. Tilsammen for hele soneterapistudiet kr 35.000,-  


Lærebøker skrevet av faglærer Terje Horpestad kommer i tillegg kr 1000,-  Kjøpes første dag på skolen. Samt en stk bok i kinesiologi kommer utenom.


Skolen starter opp ny klasse våren 2020. Skolen har en godkjent studieplan. Ønsker du å motta studieplan så send en mail

til terje.horpestad@lyse.net eller en tekstmelding til 45036557. Så sender jeg deg studieplan som pdf.


Ønsker du å registrer deg i registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisteret ,som er en forutsetning for fritak

av moms, må eleven gjennomføre NLHs krav til grunnmedisin (anatomi og fysiologi) 50 timer VEKS fag.


Når dette pensum følges vil eksaminerte kunne bli fullverdige medlemmer i NLH og registrert i registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisteret.Utdanning til Soneterapeut

Etter utdanningen er ferdig kan du søke medlemskap i Norges Landsforbund av Homøopraktikere.  


Soneterapiskolen har meget konkurransedyktige priser. Årsaken til dette er billige gode lokaler, samt mindre utgifter til administrasjon:


Lærer: Terje Horpestad har 20 års erfaring i utdanning av elever i soneterapi.Anatomi og fysiologi Økonomioversikt: Link til undervisningstider Link til oversikt over bøker som brukes  i undervisningen