Soneterapiskolen Utdanning til soneterapeut Anbefalinger

Skolen består av 9  samlinger hver på 2 dager, hvor det undervises i teoretisk og praktisk soneterapi i kombinasjon med  at studentene øver seg praktisk på hverandre, under veiledning av faglærer.


Helger: Samlingene er helgebasert: Lørdag og søndag:


Tider: kl 09-16 hver dag.


Sted: Undervisningslokale i Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes.


OPPTAK: Det er ingen forutsetning for å søke opptak, alle som er interessert i helse, sunnhet og helhetlig behandling kan søke


Det er rullerende opptak til studiet, vi tar opp studenter i den rekkefølge de melder seg på. Max antall studenter pr kull er 10.


Økonomi: kr 2500,-pr samling. Tilsammen for hele soneterapistudiet kr 22.500,-  


Lærebøker skrevet av faglærer Terje Horpestad kommer i tillegg kr 1000,-  Kjøpes første dag på skolen. Samt en stk bok i kinesiologi kommer utenom.


Skolen starter opp ny klasse  2022.


Påmelding til mob 45036557 eller terje.horpestad@lyse.net


Utdanning til Soneterapeut

Soneterapiskolen har meget konkurransedyktige priser. Årsaken til dette er billige gode lokaler, samt mindre utgifter til administrasjon:


Lærer: Terje Horpestad har 20 års erfaring i utdanning av elever i soneterapi.